Referenciamunkák, amit 2020.-tól aktívan megtekinthetők.

Referentni radovi koji su izrađeni početka od 2020. godine.

...
Black-Hill

Izrada WEB prezentacije Black Hill doo, čiji je vlasnik Deneš Nađ.

Black Hill
...
Elektrom

Izrada WEB prezentacije preduzetnika Šebešćena Pacala, Elektrom.

Elektrom
...
Izida

Izrada i administracija WEB prezentacije društva Izida.

IZIDA

Pokretanje WEB-SHOP-a.

WEB-SHOP-IZIDA